Ontdek wat je bent

Light of Being Praktijk voor ZelfbewustZijn

Het niet weten

Wat me de laatste dagen zo bezighoudt is de uitdaging om niets te hoeven weten, maar me over te geven aan wat er komt.
Ik voel in mezelf dat het me verlost van controle en het geeft me openheid en ruimte.

We herkennen natuurlijk allemaal de neiging om alles te willen weten, houvast te willen hebben aan hoe iets was en hoe iets moet. We weten het ook zo goed en hebben al gauw een mening. We willen plannen en vooruitkijken. Dat kan soms dienend zijn, maar als dat nou eens even niet hoeft? Wat dan?

Het eerste wat ik denk is: Hoe maak ik me dan los van alles wat ik weet, en hoe kom ik bij het niet weten? En heb ik wel het geduld en het vertrouwen?
Het gaat dus over het ‘niet weten’ van wat ik kan verwachten. Het is het ‘niet weten’ van wat er straks of morgen gebeurt en dat kan ook niet. Dat kan ik ook niet weten, want morgen is er gewoon nog niet.

Hoe heerlijk zou het zijn als ik zo onbevangen als een kind het nieuwe, het onwetende tegemoet mag treden.
Het is fascinerend hoeveel ik eigenlijk niet weet, dat reikt in het oneindige en ik voel verder.
Het ‘willen weten’ is een bezetting, een vastgrijpen, een invulling, maar daarvoor heb ik het ‘niet weten’, de achterliggende ondefinieerbare wereld verlaten.

Maar in het ‘niet weten’ ligt juist de schoonheid van het transparante, onaantastbare, het onzichtbare en onhoorbare mysterie. Het is een ruimte, een oneindigheid die schept, die geeft, die groeit en bloeit, die beweegt, die verandert, die leeft!
En dat is niet te begrijpen.

Het vraagt van mij om mijn ratio te doorbreken en stil te zijn, te wachten, te luisteren en te ontvangen van wat er uit die ruimte tevoorschijn komt.
Ik voel het, het vraagt om niet bang te zijn, maar me juist te openen voor dat wat achter de woorden ligt. Me te openen voor het wonder, het ondefinieerbare.
En wat er dan komt is in mij voelbaar. Er komt iets nieuws in mij tot leven, een stromende levensenergie die me kracht en inspiratie geeft, een energie die mij voedt en waar ik op mag vertrouwen.
Het voelt als een waarheid die mij draagt.

Het open gaan voor het onbegrijpelijke helpt me om het leven beter te begrijpen en het mysterie van het ‘niet weten’ maakt dat ik blijf verlangen… 🙏

Wil je graag reageren of kennismaken?

Je mag altijd mailen of een kennismakingsgesprek van 15 minuten aanvragen.